Hizmetler ERP danışmanlığı

...

ERP DANIŞMANLIĞI

Firmamız “kurumsal kaynak planlama (ERP ya da KKP) yazılım ” projelerinde aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir :

-Firmanın mevcut “kurumsal kaynak planlama yazılımı”nın veya “eşdeğer uygulaması”nın kuvvetli-zayıf yanlarının analizi,
-Bölümler bazında kurumsal kaynak planlama yazılımından beklentilerin raporlanması, teknik ihtiyaçlar listelerinin çıkarılması,
-Bölüm anahtar kullanıcılarının belirlenmesi ve potansiyel proje ekibinin yeni KKP yazılımı vizyon anketinin yapılması,
-Yeni kurumsal kaynak planlama yazılım projesi amaç ve fazlar kırılımında hedeflerinin belirlenmesi,
-Proje kaba fizibilite çalışmasının (ön bütçe, termin ve proje aylık giderler projeksiyonu) yapılması,
-Firma yeni kurumsal kaynak planlama yazılım projesi teklif isteme dosyasının hazırlanması,
-Tekliflerin teknik, finansal ve idari kırımlımlarda analizlerinin yapılması ve puanlama,
-Projenin anahtar teslimi veya adam.gün uygulaması yöntemlerinden hangisi ile ihale edileceğinin belirlenmesi,
-Yeni KKP yazılımı kullanıcı sayılarının 10 senelik projeksiyon çerçevesinde belirlenmesi, isim bazlı veya eş zamanlı kullanıcıya göre lisans yapılarının analizi,
-Proje sözleşmesinin Firma’nın bütçe, termin ve teknik performans kriterlerine uygun olarak hazırlanması,
-KKP yazılımı uyarlayıcı firma hakediş şablonunun hazırlanması,
-Proje yönetiminin yapılması


...