Projelerimizden örnekler

Sapro Akıllı Depo Projesi (Mayıs 2020)

Proje’nin amacı :
SAPRO, ‘müşteri sipariş çevrim süresi’nin kısaltılması ile rekabetçi yapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.

ProjeHedefleri :
a) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) ile ilgili şartların ‘Dünya Standartları’na yükseltilmesi.
b) ‘İlk giren ilk çıkar’ (FIFO) prensibinin %100 çalıştırılması için gereken fiziksel yapının oluşturulması.
c) Mamül izlenebilirliği ve takibinin (lot/parti numarası) her koşulda sağlanması.
d) Mamül depoya iletilen sevk emirlerinin yükleme zamanlarının %30 kısaltılması.
e) Depolama şartlarından doğan mevcut mamül hasarlanma yüzdesinin 5 kat azaltılması.
f) İşgücü kullanım verimliliğinin %50 oranında arttırılması.
g) Ekipman (forklift) atıl kapasite kullanım oranının sıfırlanması.
h) Tam bilgisayar kontrollü depo yönetim sistemi sayesinde optimizasyon algoritmalarının tanımlanabilmesi.
i) Mamül ve malzeme ürün akışının yalınlaştırılması, atılelleçlemelerinenazlanması.
j) Kalite Kontrol tarafından Üretim’emamül geri çağırımlarında istenmiş lot/parti numaralı paketlerin ‘0’ arama zamanı ile bulunması.


İTAL End. Mak. A.Ş. Depolar Yeniden Yapılandırma Projesi (Temmuz 2020)

Proje amacı
Malzemelerin taşınma, depolanma ve sevkiyat süreçlerinin incelenerek; lojistik tabanlı sistemsel, fiziksel, prosedürelyeni süreç tasarımlarının gerçekleştirilmesi.


ECE Boya ve Kimya A.Ş. GEBKİM Yeni Tesis Kurumsal Kaynak Planlama Projesi (Ocak 2020)

a) AX’da açılan üretim siparişleri (iş emirleri) madde kodu bazında PLC’ye aktarılır.
b) AX’daki üretim siparişleri için oluşan MÇL (malzeme çekme listeleri) PLC’ye madde kodu, madde tanımı, miktar, birim detayında aktarılır.
c) AX’daki üretim personellerinin sicil kayıtları PLC’ye akar.
d) AX’daki iş istasyonları (reaktörler, blenderler, dolum hatları, …) PLC’ye akar.
e) AX’daki üretim siparişlerinin operasyonları, personel işçilik sürelerinin takibi için PLC’ye akar.
f) PLC’de belirlenen operasyon süreleri (operasyon başla – operasyon bitir arası geçen) AX’a geri beslenir.
g) Üretim personelleri PLC’leri kendi kullanıcı adı ve şifresi ile açarlar.
h) Fiili olarak yapılan sıvı ve katı malzeme sarflarının miktarları PLC’den AX’a aktarılır.
i) İş emirleri sonucu oluşan yarımamül veya mamül miktarları PLC’den AX’a beslenir.
j) AX’da açılan iş emirleri PLC’den gelen malzeme sarf ve operasyon süre bildirimleri sonucu kapanır.


Atlas Uluslararası Kumanyacılık A.Ş. Yeni Tesis Depo Projesi Ekim 2019

Raf ve ekipman tedarik süreçleri ile raf / ekipman montaj-teslim alma kontrolörlüğü


Starwood Yapı Marketleri Lojistik Projesi Haziran 2019

a) Ürünler depo / şube bazında, çıkış (satış) tutarlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanır.
b) ABC analiz veri setindeki toplam çıkış (satış) tutarı, depo / şubeler bazında hesaplanır.
c) Çıkış tutarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ürünlerden, toplam çıkış tutarının %50’sini oluşturan ürünlere A grubu verilir.
d) A grubu ürünlerden sonra toplam çıkış (satış) tutarının %80’ine ulaşmayı sağlayan ürünler, B grubu olarak işaretlenir.
e) B grubu ürünlerden sonra toplam çıkış (satış) tutarının %100’üne ulaşmayı sağlayan ürünler, C grubu olarak işaretlenir.
f) ABC analizinin yapıldığı dönem veri setinde çıkış hareketi olmayan, fakat kalan bakiye stoğu olan ürünler ise ÖLÜ ürün grubuna dahil edilir.


Çamsan Ordu A.Ş. Mamül Depo Otomasyon Projesi Mayıs 2019

Mevcut durum analizi:
a. Fiziksel yapı: istif lokasyonları, paletler, demir çemberli paletler, demir çembersiz paletler, …
b. Sistemsel yapı:
c. Organizasyonel yapı: Mamül depo görev sorumluluk matrisi, …
Yeni süreç kavramsal tasarımı):
d. Fiziksel yapı: Adres – lokasyon çalışması
e. Sistemsel yapı: palet etiketleri, el terminal ekran tasarımları, …
f. Organizasyonel yapı: Operatörlere göre DYS/WMS fonksiyonlarının belirlenmesi Uygulama:
g. Sistem (DYS / WMS) teklif ve sipariş çalışması, …
h. Donanım (el terminalleri -tablet-, barkod yazıcılar, etiketler, ribonlar, wifi ağ cihazları, …) teklif ve sipariş çalışması
i. Teknik satınalma şartnamelerinin oluşturulması,
j. Haftalık süpervizörlükler
k. Testler ve eğitimler,
l. Canlı geçiş,
m. Dokümantasyon
n. İyileştirmeler